LEXPLORE – Om att upptäcka dyslexi

Lexplore, ett nytt svenskt företag grundat av forskare från Karolinska Institutet i Stockholm, har utvecklat en ny metod som kan upptäcka elever med dyslexi enklare än vad som är möjligt idag. Metoden bygger på mer än 25 års forskning kring läs- och skrivsvårigheter med fokus på hur dyslexi yttrar sig i ögonrörelser.

 

Vårt uppdrag var att producera en serie på fem filmer för Lexplores nya hemsida. Filmer som på ett enkelt och tydligt sätt skulle beskriva metoden och dess fördelar.

 

Producent/regi: Anders Lidén
Klipp: Jonas Wessman
Foto: Johan Nordström

Kund: Lexplore/Lars Lengquist, kommunikations- och marknadsansvarig.