NCC – kraftledning

 

 

Sommaren 2018 höjde NCC en kraftledning över Mälaren för att större fartyg ska kunna passera i farleden. Arbetet utfördes i samverkan med Svenska kraftnät.

 

Producent/klipp: Anders Lidén

Foto: Vladimir Hartvig

Drönare: Positionsbolaget AB