UNICEF/BALUBA – Kristin i Kambodja

 

UNICEF arrangerar och sänder varje år Humorgalan i TV4 i syfte att locka tittare att anmäla sig som Världsföräldrar. Den här gången var uppdraget att åka till Kambodja med Kristin Kaspersen och producera ett reportage om risken med att föda barn där. På landsbygden finns varken acceptabel mödravård eller tillgång till barnmorskor med modern kunskap vilket gör att om något går minsta snett finns ingen hjälp att få och ofta avlider mamman. Och om mamman dör vid förlossningen hamnar också barnen i mycket svårt utsatta lägen.

 

 

Producent: Anders Lidén
Foto: Henrik nordin
Kund: Baluba/UNICEF

Galaproducent Baluba: Allan Förberg

Medverkande: Kristin Kaspersen