UNICEF/BALUBA – Ulrika i Tchad

 

För första gången skulle UNICEF ge en ”vanlig” Världsförälder chansen att få åka till ett utsatt område för att få se hur hennes pengar förvaltades av UNICEF på fältet. Världsföräldern Ulrika skickades till gränstrakterna mellan Tchad och Sudan. Ett område präglat av krig, svält och extrem fattigdom sedan decennier. Här lever hundratusentals människor i enorma läger på flykt undan våldsamma inbördeskrig och chansen att få en annan framtid än ett liv som flykting är minimal. Det är ett bortglömt område utan hopp där ingen går säker och där barnen har det extremt svårt. Uppdraget blev att producera ett reportage om Ulrikas resa som skulle sändas på UNICEF:s Humorgala. Reportaget genererade ett rekordstort antal nyanmälda Världsföräldrar.

 

Producent: Anders Lidén

Foto: Henrik nordin
Kund: Baluba/UNICEF

Galaproducent Baluba: Allan Förberg